Fout bij de politie

Bij een onderzoek naar integriteit bij de politie is gebleken dat 150 politiemensen vorig jaar een strafbaar feit pleegden. Daarbij werden negentig agenten ontslagen, 61 kregen een voorwaardelijk ontslag en 34 namen zelf ontslag. De Raad van Hoofdcommissarissen bracht dit in een rapport naar buiten (Nederlands Dagblad 3 juni).
De onderzoeken richtten zich naar gedragingen in en buiten diensttijd, waarbij in 1067 onderzoeken 1277 agenten waren betrokken. De genoemde 150 politiemensen maakten zich vooral schuldig aan geweld, maar ook misbruik van hun positie, diefstal, verkrachting en drugsgebruik.Dat is nogal wat. Maar het zou handig zijn geweest als bijvoorbeeld vermeld werd in hoeveel gevallen er sprake was van verkrachting, diefstal of drugsgebruik. Bovendien is de vraag mijns inziens gerechtvaardigd, of de hier gevolgde transparantie opweegt tegen het verlies van imago.De korpschef van Zaanstraak-Waterland, de he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?