Feiten

Met de inmiddels gevleugelde woorden 'de leugen regeert', haalde koningin Beatrix een jaar of wat geleden onbedoeld het nieuws. De media reageerden quasi-geschokt. Quasi, want het staatshoofd parafraseerde slechts een bekend gezegde. Volgens dat gezegde brengt de krant de leugen in het land.
Uit het feit dat in dat gezegde de nieuwe media buiten schot blijven, blijkt dat het al oud is. Media als radio, tv en internet zijn naar hun aard veel sneller dan de drukpers. Hoe sneller een medium, hoe groter de kans op fouten. Daar staat tegenover dat misslagen ook sneller kunnen worden rechtgezet.Hoe dat ook zij, het kost mensen in het algemeen en dus ook nieuwsmakers, journalisten en dergelijken moeite zich te houden aan de feiten - als zij die al kennen -, vooral in hun samenhang.Indien sprake is van een al of niet verborgen dubbele agenda, komt de waarheid direct in het gedrang. Daarva …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?