Familie

Nog steeds is het gezin de hoeksteen van de Nederlandse samenleving. Alle verhalen over individualisering en nieuwe relatievormen ten spijt, is het huwelijk met voorsprong de meest voorkomende samenlevingsvorm. Acht van de tien volwassen Nederlanders van wie de ouders nog in leven zijn, zien deze minstens een keer in de maand. Elkaar helpen is heel normaal. En wie met Kerst dineert met familie, maakt deel uit van een grote meerderheid. Aldus de eerste resultaten van een recent onderzoek naar familiebanden in ons land.
Het 'traditionele gezin' is standvastiger dan vaak wordt aangenomen. Tegelijk is duidelijk dat er binnen die structuur grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Uit ander onderzoek is bekend dat het aantal echtscheidingen in ons land het weliswaar niet haalt bij dat in Amerika of Groot-Brittannië, maar toch behoorlijk is toegenomen. Dat compliceert de familierelaties - zo zien veel vaders hun kind(eren) niet meer - en het heeft gevolgen voor de kinderen. Ze vertonen vaker gedragsproblemen, zijn minder succesvol op school, gaan eerder uit huis en lopen een grotere kans ook zelf te gaan scheide …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?