Evangelie voor moslims niet verpakken

Christenen die moslims het evangelie willen verkondigen moeten oppassen voor een dubbele agenda.
Christenen mogen ver gaan in het 'verpakken' van het evangelie voor moslims. Zo betoogde Jaap Hansum, zendeling onder moslims in Antwerpen, op een symposium van tv-producent Arab Vision en het blad Soteria in Ede ( ND 15 mei, pagina 2). Al langer profileert Hansum zich met het verschijnsel 'Jezusmoslims'. Dat zijn mensen die van huis uit moslim zijn, Jezus aannemen als Verlosser, maar blijven bidden in de moskee. Ze lezen ook nog steeds de Koran, alleen waar nodig voor zichzelf geherinterpreteerd. Hansum baseert zijn visie op een artikel uit 1998 van dr. John Travis in Evangelical Missions …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?