Euthanasie

Nogal wat CDA-stemmers en in mindere mate ChristenUnie-kiezers zijn minder afwijzend gaan denken over euthanasie. Die verschuiving in denken over het zelfgekozen einde van het leven blijkt uit het onderzoek dat het Nederlands Dagblad vandaag bekendmaakt. Onmiskenbaar zijn de stemmers op genoemde partijen beïnvloed door de omgeving waarin ze verkeren. Meer nog dan die maatschappelijke beïnvloeding is relevant in welke mate het gezag van de Bijbel een rol speelt in dezen.
Weliswaar speelt de geloofsovertuiging bij beide groepen een rol in hun denken over euthanasie. Maar bij de achterban van het CDA en de ChristenUnie bestaan er flinke verschillen over de vraag in hoeverre vanuit bijbels gezichtspunt het actief beëindigen van het leven toelaatbaar is. Een op de drie CDA-stemmers vindt dat ontoelaatbaar. Bij de ChristenUnie gaat het om twee op de drie. Zou deze verdeeldheid over het goed verstaan van Gods Woord mede te maken hebben met de kerkelijke verdeeldheid? Die vraag stellen is haar beantwoorden. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel ondervraagden het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?