Euro-CIA

Tegenover geheime diensten past, als het gaat om de vraag in hoeverre zij zich bij hun methoden iets gelegen laten liggen aan internationale verdragen inzake rechtspleging en mensenrechten, de grootst mogelijke argwaan. Dat geldt sterker naarmate een geheime dienst meer in staat is zich te onttrekken aan democratische controle en over een sterk machtsapparaat beschikt. En dat is weer met name het geval bij de diensten van ondemocratische regimes, maar veelal niet minder bij die van grote mogendheden. De Russische FSB, de Engelse M15 en de Amerikaanse CIA vormen tot op zekere hoogte vrijstaten in de staat.
Daarom zullen er weinig betrokkenen zijn die echt twijfelen aan de juistheid-op-hoofdlijnen van het rapport dat de Zwitserse senator Dick Marty eind vorige week uitbracht aan de Raad van Europa over het bestaan van detentiecentra van de CIA in enkele Europese landen. Daar het zou gaan om Polen en Roemenië werden tussen 2003 en 2005 terreurverdachten vastgehouden, maar mogelijk ook gemarteld.Die laatste formulering maakt duidelijk dat de uitkomsten van Martys onderzoek weliswaar zeer waarschijnlijk juist zijn, maar dat er van onomstotelijke bewijzen opnieuw niet echt sprake is. Opnieuw, want …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?