Erik O.

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak tegen de marinier Erik O. te snel en te vroeg geschoten en dus onvoldoende zorgvuldigheid betracht. Wie de gang van zaken sinds 27 december vorig jaar op een rijtje zet, kan tot geen andere conclusie komen. Met de beschuldiging van de 43-jarige militair van juist deze fouten heeft het OM dus in eigen hiel geschoten.
De rechtbank sprak O. gisteren vrij, zelfs van de uiterst minimale tenlastelegging die er van de aanvankelijk ernstige, maar niet op enig onderzoek gebaseerde beschuldigingen van het OM was overgebleven. Door zo voor haar beurt te spreken heeft justitie de geloofwaardigheid van onafhankelijke procesvoering aangetast. Een vermanend woord was daarom op z'n plaats geweest.O's verdediger had nog wel verder willen gaan. De rechtbank had zijns inziens moeten uitspreken dat het OM helemaal niet (meer) ontvankelijk was in deze zaak. Op basis van de dubieuze procesvoering viel daar iets voor te zeggen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?