EO wil vuile handen maken

Afgelopen zaterdag wees het hoofdredactioneel commentaar in deze krant op een merkwaardige ironie: christenen hebben nog nooit zo hun best gedaan relevant te zijn voor de samenleving, maar ironisch genoeg zijn ze nog nooit zo irrelevant geweest. Een ernstige constatering. Het commentaar wijt deze discrepantie aan de neiging van verkondigers om te trendy te zijn in hun zucht naar erkenning en waardering. Ook EO-programma's moeten het vanuit die optiek regelmatig ontgelden.
Sluit de EO in zijn programma's niet te veel en te kritiekloos aan bij de moderne cultuur? Kijkend naar onze programma's kan ik die vraag begrijpen. Die programma's zien er anders uit dan vijftien jaar terug. De bijbelstudies van Henk Binnendijk zijn verdwenen en de vormen die de EO voor haar programma's kiest, zien er zeer eigentijds uit. Waarom?MissieDe EO is opgericht om mensen die niet geloven, te bereiken met het Evangelie. De EO is een organisatie die naar buiten is gericht en niet naar binnen. Dat begint, en daarin is de EO niet veranderd, bij het hart van onze missie: de verkondiging d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?