En met geheel uw verstand

Kan God een steen maken die Hijzelf niet op kan tillen? Als Hij dat niet kan, is Hij niet almachtig. Als Hij dat wel kan, is Hij ook niet almachtig, want dan is er iets wat Hij niet kan, namelijk die steen optillen.
Dit is het bekende voorbeeld dat duidelijk moet maken, hoe het menselijke verstand bepaalde geloofswaarheden schaakmat kan zetten. Voor de één geldt dan: wie nadenkt, kan niet geloven. Voor de ander: wie gelooft, moet maar niet te veel nadenken. En zo leeft bij velen de gedachte dat geloven en denken tegenover elkaar staan.WeerloosDe gedachte van een tegenstelling kan licht ontstaan wanneer men een blik slaat in de vierdelige en bijna vierduizend pagina's omvattende encyclopedie over filosofie en wetenschap die bij uitgeverij Metzler verscheen 1). Hier worden de levens en gedachten van wijsger …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?