... en Jezus in het midden

In deze weken moeten de K3 en Kabouter Plop-liedjes zich bij ons thuis gewonnen geven aan een nieuw genre paasliederen. Aan tafel, in de auto en op momenten waarop ik in m'n werkkamer probeer geconcentreerd te werken, heb ik inmiddels al heel wat Paasevangelie voorbij horen zingen. Het zijn niet meer de oude bekende liederen, maar helemaal nieuwe. Vlot en fris, waarbij nu eens niet de kinderen, maar de ouders en ouderen op wijs en woorden moeten letten. Is dat nou verlies van het oude? Ik weet het niet zo, want ook bij de nieuwe staat de gekruisigde en opgestane Heiland in het midden. En daar gaat het toch om.
Helemaal nieuw was dit evangelie in de wereld van het Nieuwe Testament. Wayne Meeks, emeritus van Yale University, schreef een boek over de wereld van de eerste christenen 1). Hoe ging het toen met die kleine gemeenten in zulke grote steden? Hoe gedroegen ze zich als christenen en hoe werd er tegen hen aan gekeken? Meeks schrijft ook een hoofdstuk over de gekruisigde Christus.Het was deze boodschap die het christelijke geloof tot een compleet andere godsdienst maakte. Een God die naar de wereld komt, die Zichzelf tot in de dood toe geeft, dat was ongehoord. Dit botste met alle gedachten over w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?