Emanuel

Aartsbisschop Wim Eijk redde het er niet mee, in een tv-debat met Jan Marijnissen. Hij wilde vanuit de filosofie - door te redeneren - het bestaan van God aantonen.

Hij betoogde dat de voorwaarden die leven op aarde mogelijk maken, zó fijnmazig op elkaar zijn afgestemd, en dat de 'bekabeling' van het menselijk lichaam zó ingewikkeld is - daar moet een plan, een bedenker achter zitten. De bisschop stond daarmee in een oude traditie; vooral in de Middeleeuwen probeerden christelijke denkers rationele argumenten aan te geven voor het bestaan van God. Eijks redenering was gestoeld op een van de vijf 'godsbewijzen' van Thomas van Aquino (dertiende eeuw). Maar Jan Marijnissen was er niet van onder de indruk, in september 2009. Natuurwetenschappelijk bewi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?