Elke vorm van denkpolitie plaveit de weg naar dict

Gisteren werd met een minisymposium afscheid genomen van enkele leden van de Commissie Gelijke Behandeling. Centraal in deze overigens niet openbare bijeenkomst stond de vraag of het begrip tolerantie betekenis heeft voor het recht op gelijke behandeling. Een van de sprekers was Peter Bergwerff, hoofdredacteur van deze krant. In zijn bijdrage, waarvan hier een samenvatting volgt, betrok hij de stelling dat van een rangorde tussen levensovertuigingen in een democratie geen sprake kan zijn. Dat is slechts het geval in een wereldlijke dan wel godsdienstige dictatuur. Daarin waakt een dunkpolitie over de hegemonie van de juiste opvatting.
Tolerantie en gelijke behandeling zijn historisch gezien in ons land, maar evenzeer in landen als Frankrijk en de Verenigde Staten, nauw verweven met godsdienst. Men kan de stelling verdedigen dat de moderne grondrechten, zoals die verankerd zijn in onze grondwet, in hun ontstaan rechtstreeks herleidbaar zijn tot vrijheid van godsdienst. De zestiende-eeuwse kerkelijke (én maatschappelijke) vernieuwingsbeweging van de Reformatie vormde ook in dat opzicht een belangrijke insnijding in de Europese geschiedenis. In ons land werd het religieuze vrijheidsbeginsel als op 23 januari 1579 vastge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?