Eindtoets

Dat wordt volgend jaar op veel basisscholen dus even wennen. Normaal oefent groep acht vanaf maart volop voor de musical waarmee de kinderen hun afscheid van het basisonderwijs luister bijzetten.

Naar het einde van het schooljaar toe verslapt de aandacht voor taal en rekenen. Dat kan ook, want de Cito-toets is toch al in februari afgelegd. Maar vanaf nu gaat dat dus niet meer. De toets wordt verplicht voor iedereen en komt twaalf weken later dan nu het geval is. Deze maatregel van minister Marja van Bijsterveldt tekent de omslag op het ministerie van Onderwijs. Ging het daar vijftien jaar geleden over de beweging van kennis naar vaardigheden - als je het maar wist te vinden - nu gaat het weer volop over cognitieve doelen, vooral op het terrein van taal en rekenen. Veel school …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?