Eindexamens? Let meer op vakinhoud

Commentaar
In de discussie over de tweede correctie van de eindexamens gaat het te veel over het gemarchandeer met cijfers. Minstens even belangrijk is de aandacht voor de vakinhoud.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil dat de tweede correctie van examens volledig en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat is terecht, mits er voldoende faciliteiten tegenover staan. Docenten moeten van de leiding van hun scholen de gelegenheid krijgen deze taak behoorlijk uit te voeren. Maar de maatregel verdoezelt het belang van de aandacht voor de vakinhoud. Want ook de kwaliteit van eindexamens dient ter discussie te staan. Nu gaat het te veel over het gemarchandeer met cijfers. Het is begrijpelijk dat scholen zijn daar alert op zijn, omdat zij door de inspectie worden afgerekend op versch …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?