Einde van een roemrucht kerkelijk blad

Na 111 jaar is het Gereformeerd Kerkblad (uitg. Bout) ter ziele. In de beginjaren was het blad een gids voor ambtsdragers in de rechterflank van de Nederlands-Hervormde Kerk, maar door de oorlogsjaren en het gebrek aan eigenheid in de naoorlogse tijd raakte het blad op den duur uit de gratie.
De laatste dagen van 2007 luiden tevens het einde in van een periodiek die sinds het begin van de 20e eeuw in de rechterflank van de Hervormde Kerk voor velen toonaangevend was en een eigen geluid liet horen: het Gereformeerd Weekblad (uitgave drukkerij Bout te Huizen), niet te verwarren met de gelijknamige periodiek, die Kok in Kampen als uitgever had. Vooral in de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog trok het de aandacht van veel ambtsdragers en gemeenteleden uit de kring van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk. Prekenblad Het kreeg een 'gidsfunctie' wann …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?