Eigene man-vrouw ligt in relatie tot de Schepper

Het begrippenpaar 'gelijkheid' en 'verschil' geeft weinig houvast om het man en vrouw-zijn te duiden. Het gaat niet alleen om verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook om die tussen mannen en vrouwen onderling, gehuwden en ongehuwden, homo's en hetero's, zieken en gezonden. Op al deze verschillen kun je alleen zicht krijgen door de relatie te leggen tussen de individuele mens en zijn of haar Schepper.
Een echte vrouw is een sterke vrouw en een echte man is een mannelijke man. Dat zijn de belangrijkste man- en vrouwbeelden in onze cultuur. Ze worden over ons uitgestort door de verschillende media. Mijn bezwaar tegen dit soort beelden is dat ze een normatief karakter dragen. Ze communiceren aan iedereen: 'zo moet je ook zijn'. Daarmee dwingen ze elke vrouw of man in een bepaald keurslijf. Als eerste moet worden opgemerkt dat de beelden van de sterke vrouw en de mannelijke man helemaal niet op elkaar passen. Een echte sterke vrouw houdt niet van een mannelijke man. En een echte manneli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?