Een smet op de democratie

De SGP wil als partij die buigt voor het Woord van God, uiteraard het overheidsgezag eerbiedigen.

Nu de rechter definitief heeft gesproken, past de partij haar vrouwenstandpunt aan. Als de SGP-leden op 16 maart akkoord gaan, worden de statuten gewijzigd. Het geslacht zal bij de selectie van kandidaten geen rol meer spelen. Daarmee voldoet de partij aan de eisen ten aanzien van de positie van de vrouw, zoals die in wet- en regelgeving hun beslag hebben gekregen. Het is in dit verband aardig op te merken dat de SGP een omgekeerde beweging maakt ten opzichte van haar houding ten tijde van de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Toen in 1917 de grondwet werd gewi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?