Een nieuw Liedboek

Zingen verjaagt de duivel, wist Luther al. En daarom zong en dichtte hij psalmen en gezangen dat het een lieve lust was. Calvijn heeft zo mogelijk nog meer gedaan voor de zang van de gemeente. Hij schakelde geschoolde en geoefende componisten en zangers in voor de berijming van de psalmen en enige Bijbelliederen.

Daarnaast hield de kerk vast aan haar vaste liederen, van gebed en geloofsbelijdenis etc., de zogenaamde cantica. Het is in de Reformatie nooit een vraag geweest &243;f er gezongen moest worden door de gemeente. Je kunt het nog sterker zeggen: met de gemeentezang kreeg de gemeente stem, werd zij letterlijk gehoord en werd zij gevoed met het Woord. Het is echter wel vanouds de vraag geweest wát er gezongen moest worden. Divers Die vraag gaat tot vandaag mee. Er is een nieuw Liedboek aangekondigd voor 2012. Dat wordt een Liedboek met een heel divers karakter, van klassiek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?