Een moeilijk te besturen volk

Het vertrouwen in de politiek en in het kabinet is verder gedaald, zo bleek uit onderzoek. Vertrouwen duidt op respect, waardering, de bereidheid de ander te volgen op zijn of haar woord, dan wel persoonlijke eigendommen aan hem of haar in beheer te durven geven. Vertrouwen in politieke zin heeft te maken met burgerschap. Burgers dragen als leden van een gemeenschap het bestuur van die gemeenschap over aan kabinet en Kamer.
Opinieonderzoek waaruit een afnemend vertrouwen in de politiek en het kabinet spreekt, wekt de indruk dat de burgers niet langer het idee hebben dat het bestuur van het land in goede handen is. Opinieonderzoekers en journalisten verbinden dat graag met de prestaties van het kabinet. Het kabinet heeft nog beperkte tijd om dit vertrouwen te herstellen, zo luidt het commentaar. Het is niet te hopen dat Kamer en kabinet zich dit aantrekken. In plaats van de aandacht te vestigen op het kabinet is het in dit geval meer voor de hand liggend de blik op de burger zelf te richten. Cynisme Ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?