'Eén land, twee systemen' onder druk

De Chinese regering zit om verschillende redenen flink in haar maag met de huidige crisis in Hongkong. Minstens drie vragen verontrusten partijleider en president Hu Jintao. Welk effect heeft de door het Front voor Burger- en Mensenrechten geleide democratische beweging op de toekomst van a) Hongkong zelf, b) de verhouding met Taiwan en c) de ontwikkelingen in de nog steeds communistisch geleide Volksrepubliek China? De crisis waarmee Peking nu te maken heeft, is de grootste sinds de demonstraties in de voorzomer van 1989 op onder meer het Plein van de Hemelse Vrede (Tienanmen).
VeiligheidswetDe aanleiding tot de spanningen wordt gevormd door het plan van Tung Chee-hwa, hoofd van het uitvoerende gezag van Hongkong, nieuwe veiligheidswetten in te voeren. Op zichzelf is daar weinig mis mee. Toen de Britten in 1997 de soevereiniteit over hun kroonkolonie overdroegen aan de Chinese Volksrepubliek, gebeurde dit mede op grond van de Basiswet. Die wet omvat een beperkt aantal artikelen, die samen als een minigrondwet voor Hongkong kunnen worden beschouwd. Het nu relevante artikel 23 omschrijft een vijftal bepalingen om de veiligheid tegen binnen- en buitenlandse dreiging te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?