Een grondwet voor Europa

Wat heeft de kerk met een Europese grondwet te maken? Ja, wat heeft de kerk met de wereld? Wie de kerk los wil zien van de wereld, is gauw klaar, want dan heeft zij inderdaad niets met de wereld te maken. Maar Christus heeft ons in de wereld uitgezonden: maak alle volken tot mijn leerlingen.
Omdat de wereld schepping van God is, hebben wij te maken met heel de wereld. En dat motiveert tot rechtvaardigheid en rentmeesterschap met barmhartigheid. Dat is geen slapheid, maar solidariteit met ruggengraat. En het boeiende is dat ik deze grondgedachte terugvind in de grondwet voor Europa.Die grondwet begint zo: 'Geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, die ten grondslag liggen aan de ontwikkelingen van de universele waarden van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat...'Relig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?