Economische wetenschap is moreel noch exact

Zelfs de redacteur van onze krant weet het zeker: de economie is een magere wetenschap die weinig zekerheid biedt. 'Eens te meer werd helder dat economie meer een waardenwetenschap is dan een exacte wetenschap.
Vandaar dat economen zo heftig met elkaar van mening kunnen verschillen.' (Nederlands Dagblad 30 september, pagina 1)Het ging om het begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Ik laat nu even daar of deze redacteur wel begreep dat het minister Zalm niet zoveel uitmaakte waar de bezuinigingen vandaan moesten komen als ze er maar kwamen. Een standpunt dat een minister van Financiën wel meer inneemt.Maar dat het Kamerdebat genoemde stelling omtrent het karakter van de economische wetenschap zou hebben onderstreept, is niet vol te houden. Iedere wetenschap leeft en bestaat vanwege controversen tussen de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?