Economische recessie als wekroep

Een recessie heeft positieve kanten. Zo trekken banken, advocatenkantoren en adviesbureaus profijt van de bijna-ondergang van sommige bedrijven. Omdat bijvoorbeeld ABN Amro bij veel 'noodhulp' betrokken is, verdient deze bank de laatste maanden goudgeld, zij het niet zonder risico. Ahold, Buhrmann, Hagemeyer, stuk voor stuk bankieren ze bij ABN Amro.
Ook op een ander gebied heeft de recessie een positieve uitwerking. Overheden worden wakker geschud om hun kerntaken opnieuw te doordenken en formuleren. Daarbij passeren vragen de revue als: wat zijn de kerntaken van de overheid? Welke voorzieningen moet de overheid aanbieden aan de burger en wat moet deze zelf regelen? Hoe normaal is het dat burgers aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen? De Nederlandse regering heeft in deze discussie een richting gekozen die bemoedigend is. Kort gezegd komt deze overeen met 'minder overheid en meer burger'. Daarmee heeft de recessie toch nut, want …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?