Economische prikkels beter dan bescherming

Het overheidsbeleid in ons land is gericht op ontslagbescherming en het verschaffen van een redelijk inkomen aan werklozen. Dit vermindert echter de economische prikkels en leidt tot stagnatie van de economie.
De economie stagneert en de overheid doet niets. Daarover hoeven we niet te treuren. Overheidsbeleid is veelal gericht op het realiseren van lovenswaardige doelen. Zoals werkers een goede ontslagbescherming en werklozen een redelijk inkomen geven. Veronachtzaamd worden vaak de economische prikkels die ze creëren op het gedrag. Ondernemers nemen maar moeilijk nieuwe werkers in dienst en we krijgen meer en langduriger werklozen dan met een kariger beleid. Maar wie heeft ons wijsgemaakt dat als het goededoelenbeleid plat ligt, er niets gebeurt?Als één ding doorgaat, is het wel de prikkel tot conc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?