Dyslexie door te vroeg lezen en schrijven

Commentaar
Vroegtijdig lezen en schrijven komt een kleuter niet altijd ten goede. De kans op dyslexie ('woordblindheid') kan er door vergroot worden, waarschuwt kinderpsycholoog dr. Vervaet.
De basisschool begint vroeger dan voorheen met schrijven en lezen. Toch wordt er slechter geschreven en gelezen dan voorheen. Volgens de Inspectie van het Onderwijs verliet in 2005 een kwart van alle leerlingen de basisschool met een leesniveau van groep 6. De oorzaak daarvan is mijns inziens vaak dat de kinderen te vroeg in aanraking zijn gekomen met het geschreven woord. Daardoor veroorzaakt het onderwijs dyslexie en andere schrijf- en leesproblemen. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken. Ik schets eerst het schrijven en lezen van kinderen tussen 6,5 en 8,5 jaar en daarna van kin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?