Duidelijkheid

De Miljoenennota is bijna niet te lezen, zo vaak komt het woord Europa erin voor. Kennelijk is Geert Wilders voor meer dingen allergisch, dan voor traditionele kledingstukken alleen.

Ondanks deze afkeer vraagt Wilders voortdurend aandacht voor de Europese schuldencrisis. Dat is terecht, en wel om twee redenen. Eén: het is niet de vraag óf Griekenland failliet wordt verklaard, maar wanneer. Twee: als de politiek er niet in slaagt deze crisis te beteugelen, is een wereldwijde recessie onontkoombaar. De crisis in de eurozone is om met Frits Bolkestein te spreken een schot in ons hart. Iedereen heeft daarom recht op duidelijkheid. Want Europa weren uit de Miljoenennota? Of buiten de deur houden? Als de recente gebeurtenissen één ding duidelijk maken, dan is het wel da …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?