Dualisme

De eruptie van 'nieuw-politieke' goede voornemens die onder invloed van het verschijnsel Pim Fortuyn korte tijd aan het Binnenhof waarneembaar was, is bijna even snel weer weggeëbd als ze opkwam. In grote lijnen is alles inmiddels weer bij het oude.
Tegen dit voorspelbare decor steekt de zelfstandige en zelfbewuste houding die de VVD-fractie onder aanvoering van Jozias van Aartsen de laatste maanden steeds meer is gaan aannemen, des te frisser af. Die constatering impliceert niet dat we gelukkig zijn met de politieke koers van de liberalen - in menig opzicht is het tegendeel het geval -, maar de fractie maakt wel serieus werk van haar parlementaire taak: het controleren van de regering, ook al maakt de eigen partij daar deel van uit.Welke (persoonlijke) motieven en ambities in deze opstelling van Van Aartsen ook een rol mogen spelen, hij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?