Ds. Vreemdeling

Er is niet direct reden de sommatie van de IND aan een Zuid-Afrikaanse aanstaande predikant om als ongewenst vreemdeling het land te verlaten, te beschouwen als een bewuste poging tot inperking van de godsdienstvrijheid. De gang van zaken zal eerder te wijten zijn aan een neiging tot bureaucratisch handelen, in combinatie met een kennelijke cultuur- en kennisachterstand ten aanzien van het religieuze leven in Nederland.
De opmerking van een woordvoerder van het CWI, dat ,,een predikant toch niet zo'n zeldzaam beroep is dat je daarvoor naar Zuid-Afrika moet'', wijst althans in die richting. Daarmee zijn de betrokken instanties overigens allerminst verontschuldigd voor hun ambtelijke benadering in deze zaak. Het CWI moet voorkomen dat buitenlandse migranten Nederlanders op de arbeidsmarkt 'verdringen'. Daarbij is de toegevoegde economische waarde van de vreemdelingen van doorslaggevende betekenis voor de souplesse die bij de toelating wordt gehanteerd. Buitenlanders met een hogere opleiding vinden in het al …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?