Druk

Het COC acht de emancipatie van homoseksuelen niet voltooid, zolang er nog mensen zijn die vanuit godsdienstige overwegingen de keuze voor een homoseksuele leefstijl verwerpen. Daarom richt de organisatie haar pijlen al enige tijd op religieuze minderheden, in het bijzonder op moslims en orthodoxe christenen.

Hij krijgt daarbij steun van minister Plasterk en sinds kort ook van het dagblad Trouw. In de discussie over de vrijheid van christelijke scholen om 'praktiserende' homoseksuele leraren te mogen ontslaan, koos die krant nadrukkelijk de zijde van de leraren. Betrokkenen kwamen vervolgens uitvoerig aan het woord en deze week onthulde de krant dat de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Utrecht er geen moeite meer mee heeft dat homo's met een relatie ouderling of diaken worden. Kortom, de druk op orthodoxe kerken om de zaak op z'n minst vrij te laten wordt steeds sterker. Nieuwe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?