Drastisch

De kabinetsformatie is een van de meest ondoorzichtige en minst democratische elementen in het Nederlandse politieke bestel. Het is het moment waarop partijen even loskomen van de traditionele banden met vakbonden, werkgevers en organisaties. De mogelijke coalitiepartners worden gedwongen de loopgraven van het parlementaire debat te verlaten en hun verkiezingsbeloften ineens te bezien als niet meer dan een opsomming van na te streven doelen. En dit alles vanwege de terechte constatering dat men niet anders kan. Het land moet tenslotte geregeerd worden.
Deze tijdelijk flexibele opstelling van de partijen betekent dat de voornaamste politieke beslissingen worden genomen in de (in)formatieweken die aan de jaren van het daadwerkelijke regeren voorafgaan. Ook deze keer is dat het geval. Beslissingen waarover in het gesprek met het parlement en maatschappelijke belangenverenigingen maanden zou worden gesteggeld, worden nu in een paar dagen genomen.Zo blijft de kerncentrale van Borssele open, is de langdurige blokkade van gasboringen op de Waddenzee van de baan, zijn er afspraken gemaakt over een beperkt generaal pardon voor asielzoekers, wordt de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?