Drammerij

Sommigen spreken van de kwestie-Eringa. Na wat de gemeenteraad deze week per motie heeft uitgesproken, is spreken over Leeuwarder drammerij gepaster. Wethouder Krol voelde dat goed aan toen hij tegenover deze krant zijn zorg uitsprak over het imago van zijn stad.
De linkse fracties in de raad, goed voor een nipte meerderheid, willen dat het college van de Friese hoofdstad per volgend jaar het contract stopt met trouwambtenaar Nynke Eringa-Boomgaardt. Zij weigert in haar stad homohuwelijken te sluiten. Ze doet op principiële gronden, Gods Woord, een beroep op de gewetensvrijheid die ook ambtenaren niet ontzegd kan worden. Dat standpunt van haar is getoetst door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Die sprak in maart 2002 uit dat gewetensbezwaren een wettelijke beschermingsgrond hebben. Het college van B en W van Leeuwarden heeft zich daar, uiteindeli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?