Drama

In Nederland leven zijn velen gelukkig met hun gezin, baan en het genoten onderwijs. Economisch gezien gaat het nog altijd opmerkelijk goed. Grote groepen burgers doen vrijwilligerswerk. En overal knispert het van religie en behoefte aan zingeving.

Desondanks voltrekt zich, zo laten veel feiten zien, onderhuids een sociaal en moreel drama. Terwijl het leeftempo en de verwachtingen enorm zijn toegenomen, laten de gevolgen van ontzuiling, ontkerkelijking en individualisering zich gelden. Relaties staan onder druk. Mensen moeten het veelal zelf maar zien uit te zoeken. En beperkten de gevaren van schooluitval, verslaving en prostitutie zich vroeger tot een klein deel van de bevolking, nu is de kans veel groter dat het ook jou overkomt. Hoe breed deze waarneming wordt gedeeld, blijkt uit een deze week verschenen studie uit CDA-krin …
Dit is 18% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?