Dr. Antoine Bodar

Met ingang van volgende week zaterdag - Stille Zaterdag - zal de Amsterdamse priester en kunsthistoricus dr. Antoine Bodar een maandelijkse column gaan verzorgen op de opiniepagina van deze krant. Wij verwelkomen de komst van Bodar in onze kolommen en denken dat zijn bijdragen velen tot zegen kunnen zijn.
Wellicht zullen sommigen de wenkbrauwen fronsen: Kan dat wel, een rooms-katholieke priester in een krant die zich baseert op gereformeerde uitgangspunten? Wringt dat niet? Ja natuurlijk, dat zal wel eens wringen. De verhouding tussen rooms-katholieken en zij die in de traditie van de Reformatie staan, is vandaag weliswaar een andere dan in de zestiende eeuw, maar alle herkenning neemt niet weg dat er wezenlijke verschillen van inzicht zijn gebleven ten aanzien van het verstaan van de Bijbel. Waarom dan toch deze publieke verbintenis tussen een rooms-katholieke geestelijke en een gereformeerde …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?