Donorkind

In het laatste nummer van het vrouwenmagazine Eva staat het verhaal te lezen van een christelijke vrouw, die na een mislukt en kinderloos gebleven huwelijk besloot haar intense wens naar een kind via een anonieme donor te (laten) vervullen. De vrouw is ervan overtuigd dat zij het kind dat zij via deze weg baarde, uit Gods hand heeft ontvangen. Zij had namelijk haar verlangen ,,in gebed aan God voorgelegd''. Gods wil bleek voor haar ,,een zoekproces'', waarin zij heel sterk zijn leiding had ervaren: ,,Dit kind heb ik uit Zijn hand ontvangen.''

De vrouw realiseert zich dat haar keuze in christelijke kring niet met applaus zal worden begroet. Maar ze meent dat uit de Bijbel niet af te leiden is dat dit tegen Gods wil zou zijn. Hoe ze tot die conclusie kwam, vertelt ze niet. Maar wel maakt ze duidelijk dat ze ,,niet iemand is die alles heel verstandelijk beredeneert en op alle vragen antwoord heeft''. Haar gevoel dat dit een goede weg was, heeft de doorslag gegeven. Het valt niet moeilijk vanuit menselijke compassie begrip op te brengen voor de keuze die deze vrouw maakte. Zoals dat vaker het geval is als mensen vanuit persoo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?