Doen doet denken, maar niet genoeg

Op 1 oktober hield het genootschap van gereformeerde academici GWG een seminar over de 'eeuwige student'. Het richtte zich op de vraag hoe je na je afstuderen bijblijft en diepgang blijft behouden. Vandaag een bewerkte versie van de bijdrage van ND-columnist Benne van Popta.
Ik ben in 1952 geboren en heb daarna in twee volstrekt verschillende (denk)werelden geleefd. En wie weet volgt er nog een derde. De eerste wereld duurde tot ongeveer midden jaren zeventig. Het was de tijd van de verzuiling, de binnen/buitenverband kwestie, het IJzeren Gordijn, de twist der ideologieën, de tijd van nagenoeg onafgebroken economische groei. Een knusse, verzuilde samenleving aan de goede kant van het IJzeren Gordijn. Een overzichtelijke, stabiele en beschutte wereld. In deze wereld gold: 'denken dicteert doen'. De uitgangspunten moesten goed zijn, dan kwam het wel op orde. Daarom …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?