Discriminatie

Terecht is de afgelopen week van verschillende kanten gewezen op de merkwaardige discrepantie tussen de afwijzing van kandidaat-eurocommissaris Buttiglione wegens vermeende discriminatie en de bejubeling van de vermoorde Theo van Gogh als icoon van het vrije woord.
De laatste maakte 'grappen' over o.a. het verbranden van suikerzieke joden en dat kan toch moeilijk anders dan als publieke discriminatie op grond van ras of godsdienst en het aanzetten tot haat worden aangemerkt.De Italiaan daarentegen dácht er niet aan om zijn gewraakte persoonlijke opvattingen in zijn functie te gaan uitdragen, laat staan ze te laten doorwerken in zijn politieke beleid. Niettemin moest hij als discriminatoir de brandstapel op.Als verweer voerde Boris Dittrich (D66) in de Kamer aan, dat Buttiglione ,,van ons'' wel een andere post had kunnen krijgen. Dat suggereert dat de Ita …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?