Discriminatie en persoonlijke opvattingen

Onder de kop Discriminatie (Nederlands Dagblad 13 november) gaat ND-hoofdredacteur Bergwerff, naar aanleiding van de affaire-Buttiglione, in op een bijdrage van mijn hand in het Reformatorisch Dagblad.
Hij stelt twee kwesties aan de orde. Of ik voorstander ben van maatschappelijke discriminatie van mensen op grond van geaardheid of geslacht en mijn kritiek op Veling als directeur van een openbare scholengemeenschap. Ben ik voorstander van maatschappelijke discriminatie? Nee, zeker niet. Maar het is helaas wel zo dat wat in de Bijbel geldt als normaal gedrag of als een geboden stellingname, in onze maatschappij soms als discriminerend wordt beschouwd. Dat moeten wij natuurlijk niet overnemen.Discriminatie is het ten onrechte onderscheid maken. Niet elke ongelijke behandeling is dus discrimina …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?