Different

Afgelopen zondag zond SBS6 een programma uit over Different, het onderdeel van Tot Heil des Volks dat zich bezighoudt met hulpverlening aan mensen die worstelen met de spanning tussen hun (homo)seksuele identiteit en het (christelijk) geloof. De organisatie kwam eerder in het nieuws, omdat zij zich zou bezighouden met de genezing van homoseksuelen en daarvoor ook nog zorgverzekeringsgeld opstreek, zoals sommige media verontwaardigd meldden. Na een rapport van de Inspectie voor de Gezondheid dat het er anders toegaat, leek de kous af.

Het SBS-programma Undercover in Nederland had echter nog opnamen op de plank liggen die eind vorig jaar (dus vóór de recente heisa in de media en de Kamer) waren gemaakt. De programmamakers hadden een acteur met een verborgen camera naar Amsterdam gestuurd die zich voordeed als hulpzoekende gelovige homo. En ja hoor, de hulpverlener had het bij de intake weliswaar niet over genezing van homoseksuele gevoelens, maar wel zei hij dat het niet is zoals God je gemaakt heeft. Met andere woorden: je wordt niet als homo geboren. En dat is in Nederland vloeken in de kerk. aangeboren Nu gaat h …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?