Derde weg

Beste Mark, in je brief beschrijf je een aantal tendensen hoe men in de orthodox-christelijke wereld omgaat met homoseksualiteit. Vervolgens interpreteer je deze. Met dit laatste heb ik moeite. Bovendien zijn er ook andere tendensen. Ik wil er een paar noemen.

Je gaat onder meer in op de actualiteit (Loonstra, Ganzevoort). Ik heb de indruk dat binnen de christelijke orthodoxie juist de neiging bestaat zich heel voorzichtig uit te spreken over homoseksualiteit. Het is alsof er rond deze thematiek veel verlegenheid bestaat. De teneur is vaak: 'wie zijn wij om te oordelen?' Alsof het niet correct is een duidelijk standpunt in te nemen. Mijns inziens is niemand gediend met onduidelijkheid. In je brief beschrijf je hoe christenen (inclusief jezelf) die pleiten voor een ruimere interpretatie van de Bijbel m.b.t. het onderwerp homoseksualiteit, di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?