Democratisch

Enige tijd geleden was er beroering over de dubbelfunctie van Jan Marijnissen van fractievoorzitter en partijvoorzitter van de SP. In de ene krantenkolom na het andere praat-programma werd er schande van gesproken: de 'stalinist' Marijnissen zou zich schuldig maken aan aantasting van democratische principes. Inmiddels hoort men er niemand meer over, want het nieuwtje is eraf en er dienden zich weer andere gewichtige politieke problemen aan, zoals de Veluwse varkenspopulatie en de uitspraken van prinses Máxima over de Nederlandse identiteit.
Nu mag men gerust een opvatting hebben over de wenselijkheid of onwenselijkheid van Marijnissens dubbelfunctie, maar die verwijzing naar de aantasting van democratische principes is niet sterk. Marijnissen is voorzitter van een partij en de leden daarvan kunnen geheel volgens democratische uitgangspunten de voorzitter kiezen dan wel wegstemmen. Zijn leden van die partij bang dat er te veel macht wordt samengebald in één persoon, dan kunnen zij het initiatief nemen om die situatie te beëindigen. Krijgen ze daarvoor geen meerderheid, dan kunnen ze desnoods hun lidmaatschap opzeggen. Alles geheel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?