Democratie in partijen

Voor het functioneren van de democratie zijn vitale partijen van levensbelang. Via een gezonde partijstructuur kan de burger invloed uitoefenen op de twee cruciale krachten van een politieke beweging: haar verkiezingsprogrammas en haar kandidaten voor raden, staten en parlementen.

Veel kiezers geven daar niets om. Dat blijkt wel, enerzijds, uit de aanhang van Geert Wilders; als enig en almogend lid van de PVV laat hij Kamerleden uit zijn fractie vertrekken wanneer ze gaan zeuren om democratisering van de club. Anderzijds suggereren ook dalende ledentallen van échte partijen dat veel Nederlanders geen behoefte hebben aan invloed op wie hen besturen. Maar dat kan ook komen doordat die partijen hun leden te weinig kans bieden om betrokkenheid praktisch vorm te geven. De ChristenUnie heeft zaterdag een schoorvoetende stap gezet naar méér invloed voor haar leden, nada …
Dit is 18% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?