Dementie

Er bestaat in Nederland geen recht op euthanasie. Wel kan een arts het verzoek van een patiënt die om euthanasie vraagt inwilligen als wordt voldaan aan verschillende criteria. Er moet sprake zijn van vrijwilligheid en een weloverwogen besluit bij de patiënt. Voorts moet de arts zich ervan vergewissen dat de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.

Als aan die voorwaarden is voldaan, en de arts een andere, daartoe opgeleide arts raadpleegt, kan hij eventueel op de doodswens van de patiënt ingaan. Vervolgens zijn er regionale toetsingscommissies die het handelen van de arts tegen het licht houden. Gaan die mee met de afwegingen van de arts dan geldt voor hem de strafuitsluitingsgrond. Oordeelt de commissie dat de arts buiten zijn boekje is gegaan, dan kan de arts door het Openbaar Ministerie alsnog worden vervolgd. Zoals bij elke wet geldt ook bij de euthanasiewetgeving dat er grenzen zijn. Het debat vindt logischerwijs plaats over …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?