Defensie kan weer 'school der natie' worden

Met enige regelmaat klinken er pleidooien voor invoering van een maatschappelijke dienstplicht, al of niet speciaal voor jongeren. Legerpredikant Henk Fonteyn juicht dat toe en hij stelt voor ook de militaire dienstplicht weer in de discussie te betrekken.
Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2002 - toen Leefbaar Nederland, toen nog onder de bezielende leiding van Pim Fortuin, op weg was om voor een schokgolf in de vaderlandse politiek te zorgen - beluisterde ik in de auto in het radioprogramma 1 op de middag een interview met voormalig schaatscoach en oud-beroepsofficier Leen Pfrommer. Het gesprek ging onder meer over waarden en normen en Pfrommer voerde een vurig pleidooi voor herinvoering van de dienstplicht, juist met het oog op normbesef en gemeenschapszin.Dat behoefde volgens hem niet noodzakelijk militaire dienstplic …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?