De Wmo en bestuurlijke vernieuwing

Minister Pechtold presenteerde onlangs een uitvoerige agenda om burgers meer bij de politieke besluitvorming te betrekken (referendum, gekozen burgemeester, kiesstelsel enzovoorts). De gehele agenda is gericht op de verbetering van de relatie tussen kiezer en gekozene. Een andere, en wellicht betere manier om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen, is om burgers meer invloed te geven op de diensten die hen direct raken.
Het overbruggen van de kloof tussen burger en overheid gaat immers om meer dan het - om de vier jaar - kiezen van bestuurders. Burgers ervaren namelijk regelmatig de tekortkomingen van de publieke dienstverlening. Ze zijn ontevreden over de kwaliteit en de klantonvriendelijkheid van delen van het onderwijs, de arbeidsvoorziening en de zorg. Het overheidsbeleid schrijft de basisvorming en het studiehuis voor en door noodzakelijke bezuinigingen op rijksniveau kunnen zorginstellingen alleen zorg bieden die ze zelf kwalitatief onder de maat vinden. De gebruikers en de uitvoerders van deze diensten …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?