De weg van de graankorrel

Dit is een mooie week: we worden meegenomen naar de paasakker van de paasoogst. De weg van de graankorrel is: eerst in de aarde vallen en sterven om dan veel vrucht te kunnen voortbrengen. Dat is indrukwekkend. Jezus zegt, dat Hij die weg van de graankorrel gaat. Is dat een uitnodiging? Wat heeft zo'n weg van de graankorrel voor zin?
We maken ons druk over integratie; waaronder ik versta: Nederlands spreken, maatschappelijke kansen krijgen en de rechtsorde van hier innerlijk aanvaarden. Als we praten over de plaats van godsdienst in de samenleving, moeten we dan ook aanvaarden dat iedere gelovige fundamentalistische trekken heeft?Wat leert ons de weg van de graankorrel?VerachtIn deze dagen is er muziek over de Gekruisigde van Golgotha. De Zoon des mensen is immers een Man van Smarten. He was despised (Hij werd veracht, Jesaja 53:3), zingt de Messiah van G.F. Händel. Als de alt haar plek gevonden heeft in dit muziekstuk, da …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?