De weg is het doel

Soms zoek je naar een manier om te leven met het feit dat iets onbereikbaar is. Je zou wel willen, maar het kan niet. Je hebt een doel, maar je weet dat je er niet zult komen. En toch is het niet mogelijk af te zien van dat doel. Een ander doel kiezen kun je niet en wil je ook niet. Hoe gaat een mens daarmee om? Kun je niet geweldig in de problemen komen, ja zelfs vastlopen als je hier niet een goede weg in vindt? Misschien helpt het als je de weg naar het doel gaat zien als het doel zelf.
OnbereikbaarAbelardus en Heloïse konden hun doel niet bereiken. Het bekendste liefdespaar uit de Middeleeuwen kon niet zo bij elkaar zijn als zijzelf graag wilden, want hun liefde was even oprecht als onmogelijk. Abelardus (1079-1142), de geleerde geestelijke, krijgt tegenwoordig weer veel aandacht, zoals ook blijkt uit het boek met studies over hem dat onder redactie van Ursula Niggli verscheen 1). Daarin wordt ook de liefdesgeschiedenis met Heloïse beschreven en geanalyseerd.Dat onbereikbare is enigszins kenmerkend voor Abelardus, want het is ook een grondtoon in zijn theologie. Het goede wi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?