De 'vrijgemaaktenhaat' van dr. C. Rijnsdorp

In het Nederlands Dagblad van 14 juli j.l. voert Peter Sneep mijn grootvader van moederszijde dr. C. Rijnsdorp op als een 'vrijgemaaktenhater'. Deze kwalificatie bevat een kern van waarheid: Rijnsdorp nam ten opzichte van de Vrijmaking en de vrijgemaakten een negatieve grondhouding aan. Deze houding komt echter niet uit de lucht vallen.
Daarom is het goed kennis te nemen van de achtergronden die tot deze houding hebben geleid. Rijnsdorp heeft zich hierover uitgelaten in een interview met dr. G. Puchinger, dat in 1970 is gepubliceerd in diens bundel Christen en kunst. Aan dit interview ontleen ik het volgende. Rijnsdorp heeft dr. K. Schilder leren kennen toen deze in 1928 predikant werd van de Gerformeerde kerk van Rotterdam-Delfshaven. Als predikant kon Rijnsdorp Schilder ondanks enkele aanmerkingen op zijn voordrachtskunst wel waarderen. Als pastor schoot Schilder naar het oordeel van Rijnsdorp echter ernstig tekort in i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?