De teerling is geworpen

De door velen langverwachte studiedag in Ede over de gaven aan de gemeente is aangebroken: 'tussen verlangen en verlegenheid.' Adjunct-hoofdredacteur Van Bekkum schetste gisteren in een sympathiek-kritische analyse het grote belang van dit congres voor de Nederlandse, bijbelgetrouwe christenheid. Als aanvulling daarop graag enkele opmerkingen:
1. Het thema 'tussen verlangen en verlegenheid' suggereert ten onrechte dat er nog verlegenheid zou bestaan over het wel of niet verdergaan op het spoor van zogenaamde charismatische vernieuwing. De verlegenheid is er alleen over het hoé er ruimte gegeven moet worden aan álle Geestesgaven, ook tongentaal en gebedsgenezing. Het congres markeert daarom heel nadrukkelijk dat 'de teerling geworpen' is. We moéten naar een gemeente waarin, anders dan vroeger, de Geest het (weer) voor het zeggen krijgt... 2. De voorbereiding van het congres is mediatechnisch goed voorbereid door het blad CV/Koers …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?