De staat als jaloerse god

In een onlangs verschenen bundel essays spreekt de socialistische denker Thijs Wöltgens over de ontwikkeling van een 'staatsgeloof' dat als een soort nieuwe staatsgodsdienst bezig is naar de geestelijke macht te grijpen.
De staat treedt daarin op als een ,,jaloerse god'' die op het publieke erf andere geloven niet of nauwelijks naast zich duldt. Naturalisatie en inburgering van nieuwkomers (en in de toekomst ook van tegendraadse autochtonen?) zijn dan een vorm van 'bekering' tot de nieuwe staat. Seculieren en andersgelovigen komen daardoor steeds vaker tegenover elkaar te staan. Een illustratie van die botsing is de verontwaardiging die opstak toen minister Agnes van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking het in februari van dit jaar waagde te pleiten voor een herwaardering van religie als samenbindende maat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?