De piskijkers van onze tijd

Op schilderijen in het genre Bosch en Breughel houdt de geneesheer een glazen bokaal omhoog waarin zojuist de patiënt zijn urine heeft doen vloeien. De geneesheer kijkt onderzoekend om aldus de diagnose van de ziekte te stellen. Hij leest de pis. Diepzinnigheid is zijn deel.
Lang geleden, toen ik als eerstejaarsstudent geschiedenis in Amsterdam verplicht het bijvak sociologie kreeg onderricht, oreerde de toen beroemde socioloog Norbert Elias - van wie ik overigens leerzame boeken heb gelezen - dat sociologie de moeder is van alle wetenschappen. Van oudsher was dat theologie. Maar toen haar positie onhoudbaar werd als gevolg van heidens humanisme en Verlichting, werd de filosofie de alle vakken verbindende studie en in zekere zin is zij dat volgens mij nog steeds. Maar sociologie moeder? Zou dan niet eerder geschiedenis die eer toekomen? Wetenschapslieden die ons o …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?